"POLTECH mICHAŁ PIOTROWSKI"

Firma "Poltech Michał Piotrowski" kontunuuje działalność firmy "Poltech" powstałej w 1987 roku z inicjatywy pracowników Politechniki Warszawskiej. Celem firmy było wykonywanie nietypowych prac badawczych i wdrożeniowych dla przemysłu. Do wytwarzania specjalistycznej aparatury powołano Zakład Doświadczalny. Zakład ten z biegiem czasu wyspecjalizował się w produkcji maszyn i przyrządów dla przemysłu spożywczego i produkcji rolnej.

W oparciu o własne prace badawcze i rozwojowe opracowano między innymi kilka modeli nowoczesnych zamgławiaczy elektrycznych serii MGŁA-E. Obecnie Poltech jest jedynym producentem tego typu urządzeń na polskim rynku. Mają one szerokie zastosowanie w ochronie środowiska, w produkcji rolnej, ogrodnictwie, przy dezynfekcji czy podawaniu leków weterynaryjnych.

Podstawową zaletą procesu zamgławiania jest łatwość obsługi, ekonomiczne zużycie preparatów oraz wysoka skuteczność przeprowadzanych zabiegów - krople o bardzo małej wielkości ( <50µm ) utrzymują się przez długi okres czasu w powietrzu.
Zamgławiacze stosowane w pracach związanych z ochroną środowiska umożliwiają efektywne przeprowadzanie procesu dezodoryzacji zarówno na terenie otwartym (bariery ochronne), w pomieszczeniach zamkniętych oraz środków transportu. Z bardzo dobrym skutkiem stosowane są w obiektach takich jak oczyszczalnie ścieków, zlewnie, wysypiska śmieci czy składowiska odpadów.

Dezodoryzacja przy zastosowaniu zamgławiaczy jest znacznie tańsza od budowy instalacji stacjonarnych, umożliwia szybkie przemieszczanie urządzeń w zależności od potrzeb oraz ich użycie do innych celów, np.; do dezynfekcji. Podawanie środków dezodoryzujących w postaci mgły aerozolowej umożliwia efektywne i oszczędne ich wykorzystanie.
Do zamgławiania stosowane są środki chemiczne o różnym sposobie działania:
- preparaty aldehydowe,
- płyny nanotechnologiczne,
- pomocnicze środki przedłużające utrzymywanie się mgły w powietrzu.
Do dezodoryzacji polecamy szczególnie środki francuskiej firmy Westrand.Są one z powodzeniem stosowane przez wielu z naszych klientów od szeregu lat.

Pragniemy szczególnie zwrócić Państwa uwagę na powyższe zastosowania, gdyż kładziony jest coraz większy nacisk na aspekty ekologiczne, w tym konieczność redukcji uciążliwości odorowej przedsiębiorstw.

Jeśli nasze propozycje uznaliby Państwo za interesujące, prosimy o kontakt w celu podania bardziej szczegółowych informacji, omówienia możliwości wykonania prezentacji oraz testów skuteczności.