Mgła e turbo - wersja specjalna


W przypadku zamgławiacza w szczególnie agresywnym środowisku (np. przy posługiwaniu się preparatami opartymi na dwutlenku chloru) proponujemy wykonanie zamgławiaczy w wersji specjalnej. W takim przypadku stelaż zamgławiacza malowany jest farbami proszkowymi, zaś wszystkie elementy z którymi styka się preparat (łącznie z zaworem kulowym) wykonane są z tworzyw sztucznych.


 Produkty